Jak przygotować pliki do druku?

Spad (pole brutto) - jest to obszar, który wychodzi poza krawędź ostatecznej publikacji i zostaje odcięty podczas przygotowywania gotowego produktu. Spad daje gwarancję, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza. Wielkość spadu to zazwyczaj 3-5mm.


Margines bezpieczeństwa - jest to obszar między krawędzią zewnętrzną gotowego produktu, a miejscem w którym mogą znaleźć się istotne elementy publikacji takie jak teksty czy loga. Margines bezpieczeństwa pozwala zachować estetykę i eliminuje ryzyko przypadkowego zacięcia czegoś ważnego. Margines bezpieczeństwa powinien wynosić przynajmniej 5mm oraz 3mm dla druków małego formatu jak np. wizytówki.


Rozdzielczość w jakiej powinny być przygotowane bitmapy do druku to 300ppi. W przypadku słabszej rozdzielczości materiały po wydruku będą rozmyte lub rozpikselowane. Z kolei przygotowywanie plików w rozdzielczości wyższej niż 300ppi nie jest optymalne, ponieważ ludzkie oko nie zobaczy różnicy, a zwiększy to wagę pliku.

DPI i PPI to dwa oznaczenia które są używane zamiennie, jednak jest to błędem. DPI oznacza ilość punktów na cal i określa rozdzielczość z jaką może drukować drukarka, natomiast PPI oznacza ilość pikseli na cal i opisuje rozdzielczość zdjęcia. Obecnie maszyny drukujące pozwalają na druk w rozdzielczościach przekraczających 1000 DPI. Mając więc na uwadze jakość wydruku, na etapie projektowania skupmy się na wartości PPI!


Jeżeli nie wiesz jakie wymiary w pikselach powinno mieć zdjęcie aby wyglądało dobrze w druku, lub chcesz wiedzieć jaki format możesz uzyskać z posiadanej grafiki znając jej rozdzielczość, poniżej podajemy wzory do obliczenia:

1. Chcąc wydrukować zdjęcie w formacie A4 (210 mm x 297 mm), użyjemy wzoru:
wartość w cm / 2,54 * wartość PPI w jakiej chcemy otrzymać obraz = wartość w px
21/2,54*300=2480
oraz
29,7/2,54*300=3508
otrzymujemy: 2480 x 3508 px - właśnie
taka rozdzielczość daje nam zagęszczenie
300ppi przy wydruku w formacie A4

2. Będąc w posiadaniu zdjęcia w rozdzielczości np. 2000 x 1200px możemy obliczyć jaki format uzyskamy drukując w zagęszczeniu 300ppi, użyjemy wtedy wzoru:
wartość w px / wartość PPI jaką chcemy uzyskać * 2,54 = wartość w cm
2000/300*2,54=16,9
oraz
1200/300*2,54=10,2
wiemy teraz, że z takiego zdjęcia
otrzymamy wydruk wysokiej jakości
w formacie 169mm x 102mm


Format plików - najchętniej przyjmujemy pliki zapisane w formacie PDF. Nie powodują one stratnej kompresji oraz pozwalają na zapisywanie grafiki wektorowej. Innym formatem oferującym z kolei kompresję bezstratną jest TIFF.


Kolorystyka pliku powinna być oparta o model CMYK, ponieważ właśnie z użyciem takich kolorów odbywa się druk. Pliki przygotowane z użyciem modelu RGB zostaną automatycznie zamienione na kolory CMYK, a co za tym idzie w sposób niekontrolowany mogą zmienić się odcienie barw.


Zamiana fontów na krzywe - powoduje, że fonty przestają być czcionkami i stają się grafiką wektorową. Dzięki temu unikamy ryzyka “wysypania się” czcionki podczas druku. Składając tekst korzysta się z czcionek zainstalowanych na danym komputerze. Problem pojawia się kiedy przesyłamy plik do innego komputera na którym danej czcionki nie ma. Wtedy program graficzny podmienia czcionkę na inną - zastępczą. Aby temu zapobiec zawsze powino się zamieniać czcionki na krzywe.

Powered by MasterApps