Otwarta książka w twardej oprawie.
10 kwietnia 2019

Czym są karty tytułowe?


Czym są karty tytułowe?

Wszystkie książki, taki jak wszystkie bajki, zaczynają się podobnie. Nie chodzi jednak o wstęp typu „Dawno, dawno temu…” czy „Pewnego razu…”, ale o tzw. skład książki. Biorąc do ręki dwie dowolne pozycje wydawnicze, można zauważyć w ich budowie wiele podobieństw – szczególnie w obrębie kilku pierwszych stron. To właśnie na nich umieszcza się najważniejsze informacje na temat dzieła, w tym tytuł, imię i nazwisko autora i redaktorów. W tej właśnie początkowej sekcji znajduje się również karta tytułowa. O jej umieszczeniu musi pamiętać każdy, kto chce wydać książkę – strona tytułowa to wizytówka dzieła.

Z czego dokładnie składa się książka?

Wszystkie książki posiadają określoną budowę. Można podzielić ją na trzy części, zaczynając od tej najbardziej zewnętrznej:

 • oprawa – zależna od formatu i łączona grzbietem, w skład której wchodzą okładki, wyklejki łączące blok książki i okładkę, ewentualnie narożniki, przeguby i kapitałki, czyli ozdobne sznureczki na grzbiecie książki,
 • blok – czyli po prostu wszystkie, połączone ze sobą kartki, których brzegi mogą być ozdobne,
 • kartki – najbardziej interesująca część dla czytelnika, jakie dzieli się na kartę przedtytułową, tytułową i właściwą treść dzieła, przy czym można dodać również elementy pomocnicze takie jak mapki lub ilustracje.

W omawianiu tego, czym jest karta tytułowa, interesuje nas oczywiście to, co dla książki najbardziej wewnętrzne, czyli zespolone ze sobą kartki. Tworzy się je z papieru różnego rodzaju, przy czym ten czynnik ma duży wpływ na to, ile kosztuje wydrukowanie książki. Cenę wydruku można łatwo i szybko sprawdzić, korzystając z kalkulatora na stronie naszej drukarni.

Karta tytułowa – czym jest?

Karta tytułowa to jedna z pierwszych stron, na której znajduje się:

 • imię i nazwisko autora lub jego pseudonim,
 • personalia osób, dzięki którym doszło do wydania książki, w tym dane redaktorów, tłumaczy, ilustratorów itd.,
 • tytuł i ew. podtytuł,
 • nazwę wydawcy lub jego sygnet,
 • datę i miejsce wydania.

Wbrew temu, co powszechnie się sądzi, tytuł nie zawsze występował na początku dzieła. Przez długi czas, a w zasadzie aż do XV wieku, znajdował się on na końcu książki w tzw. kolofonie. Z greckiego oznacza to tyle, co „zwieńczenie dzieła” i oprócz informacji, jakie dzisiaj znajdują się na stronie tytułowej, zawierał on często krótkie podsumowanie, w którym pisarz wyrażał zadowolenie z wykonanej pracy.

Karta tytułowa a dwójka i czwórka tytułowa

Karta tytułowa stanowi ważną część pierwszych stron książki, nazywanych czwórką lub dwójką tytułową – w zależności od tego, czy ich liczba wynosi cztery, czy dwa (w tym ostatnim przypadku są to strony trzecia i czwarta, czyli tytułowa i redakcyjna). Na czwórkę tytułową składają się strony takie jak:

 • przedtytułowa – informacje na temat autora, tytułu, wydawnictwa, numer serii i tomu,
 • przytytułowa (frontyspis) – osoby uczestniczące w tworzeniu dzieła, ew. obcojęzyczny tytuł książki,
 • tytułowa – opisana powyżej,
 • redakcyjna – szczegółowe dane wydawcy, takie jak jego adres, e-mail, a także informacje o poprzednich wydaniach, druku, materiałach ikonograficznych, zastrzeżeniu praw autorskich itp.

Informacji podanych we wstępnej części książki nie należy powtarzać. Kiedy powinno się stosować dwójkę tytułową, a kiedy czwórkę? To pierwsze rozwiązanie nadaje się do publikacji o mniejszej objętości i nieskomplikowanej strukturze. Więcej informacji dotyczących tego, jak wydać książkę i jak dokonać jej wyceny, znajduje się na naszej stronie. Oferujemy profesjonalny druk i doradztwo ze strony ekspertów. Do skorzystania z usług zapraszamy klientów z Warszawy i okolic.


Wróć do listy artykułów

Powered by MasterApps