Redaktor i korektor w trakcie prac nad książką.
12 sierpnia 2019

Współpraca z korektorem i redaktorem przy tworzeniu książki. Co warto wiedzieć?


Współpraca z korektorem i redaktorem przy tworzeniu książki. Co warto wiedzieć?

Każda publikacja to wynik prac wielu specjalistów. Gdy chce się wydać książkę, to kluczowe zadanie przypada w udziale korektorowi i redaktorowi. Czuwają oni nad tym, aby treść dzieła była poprawna, zrozumiała i czytelna dla odbiorcy. Dbają o stronę merytoryczną i wizualną książki. Każdy autor powinien skorzystać z ich wsparcia.

Za co odpowiada redaktor?

Jak wskazuje sama nazwa, osoba wykonująca ten zawód zajmuje się… redagowaniem. Dotyczy ono rozmaitych treści, od czasopism, gazet i programów telewizyjnych, po różnego gatunku książki. Napisany tekst najpierw trafia w ręce redaktora, a dopiero potem korektora, dlatego to ten pierwszy poprawia błędy bezpośrednio po autorze. Co ciekawe, do pracy nad jednym dziełem, jest często zaangażowanych kilku redaktorów. Przykładowe czynności wykonywane przez redaktora to:

  • sugerowanie poprawek dotyczących treści, skracanie akapitów albo proszenie autora o dopisanie fragmentu z wyjaśnieniem,
  • usuwanie nieprawdziwych informacji, danych pochodzących z niesprawdzonych źródeł,
  • odnajdywanie nieścisłości w fabule.

Priorytetem jest zadbanie o to, aby treść miała sens, a żaden fragment nie mógł zostać błędnie zinterpretowany. Charakter pracy często zależy od specjalizacji. Przykładowo osoby czuwające nad składem czasopism zazwyczaj pracują w radach redakcyjnych. W całym zespole najważniejszą funkcję pełni redaktor naczelny. Do niego należy ostateczny głos w sprawie danej publikacji.

Czym zajmuje się korektor?

Gdy tekst zostanie sprawdzony przez redaktora, czas na pierwszą korektę. To sprawdzenie treści nie pod kątem merytorycznym, ale czysto językowym – wyłapanie wszelkich lapsusów ortograficznych, stylistycznych, gramatycznych i interpunkcyjnych.

Korektor musi doskonale znać język, a jednocześnie wiedzieć, że jest on stale ewoluującym tworem. Dlatego nie zawsze powinno się ograniczać inwencję twórczą autora. Można stwierdzić, że korektor poprawia błędy, które umknęły uwadze redaktora.

Co trzeba ustalić przed rozpoczęciem współpracy?

Owocna współpraca z redaktorem i korektorem zależy w dużej mierze od dokładnego wyznaczenia warunków jeszcze przed wysłaniem publikacji do poprawy.

Przede wszystkim należy być pewnym, że dana osoba jest rzeczywiście ekspertem w swojej branży. Świadczy o tym jej wykształcenie i doświadczenie. W następnej kolejności należy ustalić szczegóły, takie jak:

  • budżet,
  • a także oczekiwania względem zakresu pracy.

Opłata za korektę to jeden z wielu elementów wpływających na to, ile kosztuje wydrukowanie książki. Tekst przyjęło się rozliczać na podstawie arkuszy wydawniczych, z czego pojedynczy arkusz liczy standardowo 40 tysięcy znaków ze spacjami.

Poza tym należy dowiedzieć się, jaki będzie przewidywany termin wykonania korekty oraz w jakim rozszerzeniu należy przesłać plik. Niektórzy specjaliści od edycji tekstu zgadzają się na wykonanie próbnego zadania na podstawie krótkiego fragmentu tekstu. Nie należy również zrażać się, jeśli redaktor lub korektor odnajdzie w tekście dużo błędów. Nauka pisania trwa latami, a niektórzy mówią, że nie kończy się nigdy.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu ze specjalistami, którzy pracują w naszej drukarni w Warszawie!


Wróć do listy artykułów

Powered by MasterApps